Posiadamy salę dydaktyczną, wyposażoną w:

 • projektor multimedialny,
 • ekran projekcyjny,
 • Telewizor LED 42",
 • tablicę (whiteboard) z markerami,
 • węzeł sanitarny.

Prowadzimy szkolenia dla:

 • drużyn trakcyjnych,
 • drużyn manewrowych,
 • dyżurnych ruchu,
 • nastawniczych,
 • rewidentów taboru,
 • oraz inne zawody związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Posiadamy komisję egzaminacyjną powołaną przez
  Urząd Transportu Kolejowego, która przeprowadza: • egzaminy kwalifikacyjne,
 • egzaminy weryfikacyjne,
 • egzaminy okresowe.

Zatrudniamy wykwalifikowanych wykładowców z doświadczeniem kolejowym prowadzących szkolenia i kursy kwalifikacyjne zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury:

z dnia 16.08.2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzących pojazdy kolejowe ( Dz. U. Nr 212. poz. 2152 ), oraz

z dnia 18 luty 2011 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdy kolejowe metra i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach (Dz. U. Nr. 59, poz. 301).